Uw makelaar in de regio Goeree-overflakkee

Vastgoedbeheer

Een juiste advisering bij huur- of verhuur van vastgoed is van groot belang. Wij staan opdrachtgevers ter zijde op het gebied van zeer uiteenlopende zaken:


• advies huurprijsvaststelling
• Advies en begeleiding promotionele activiteiten
• Bezichtigingen met kandidaat huurders
• Inwinnen van informatie over kandidaat huurders
• Toezicht op de correcte naleving van voorwaarden
• Behandelen van huuropzeggingen
• Opstellen huurcontracten voor woonruimte, bedrijfsruimte (art.7:230 BW )
• Opstellen huurcontracten winkelruimte (art.7:290 BW)


Huren is het gebruik van goederen die aan een ander toebehoren in ruil voor een vergoeding